Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp 4-6

Skapad 2016-03-02 15:23 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål

PEDAGOGISK PLANERING I ARABISKA

Klass: 4-6                       modersmålslärare i arabiska Hadeel Khazal

                     Ämne/ tema: modersmålundervisning och bedömning i arabiska enligt gs11

Nationella mål (förankring i kursplanens syfte).eleven ska:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Urskilja språkliga struktur och följa språkliga normer.
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Det här kommer eleven att få undervisning om ”hämtat från kursplanens centrala innehåll”.

 • Muntligt presentationer och muntlig berättande för olika mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålet grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Synonymer och motsatsord.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenskan.Så här kommer vi att arbeta:
 •  
 • Fokus kommer att ligga på att kunna allt detta genom:
 • Högläsning och tystläsning.
 • Muntliga presentationer.
 • Genomgång, tankekarta.
 • Återberätta handlingen av en läst text och skriva en sammanfattning om den.
 • Arbeta i små och stora grupper. Det ger möjlighet att lära av varandra ”ställa frågor, reflektera”.
 • Eleven ansvarar för att hålla reda på läxor och redovisningstillfällen.

Konkreta mål för dig som elev.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på arabiska.
 • Du ska kunna jämföra, analysera och tänka kritiskt.
 • Du ska utveckla ditt ordförråd.
 • Du ska muntligt och skriftligt kunna återberätta och sammanfatta handlingen av en text.
 • Du ska kunna samtala och diskutera om texternas budskap.
 • Du ska kunna språkets grundläggande grammatik.Det här kommer vi att bedöma
 •  
 • Din förmåga att:
 • Ditt uttal i rätt betoning.
 • Din förmåga att använda olika ord- och begreppsförråd på samtal om olika arbetsområden.
 • Din förmåga att resonera enligt din nivå.
 • Din förmåga att framföra dina åsikter i gruppen.
 • Din förmåga att sammanfatta texter i muntlig form.
 • Din förmåga att delta i samtal kring och diskussioner kring aktuella ämnen/tema.
 • Din förmåga att utrycka dig med bra uttal och satsmelodi för att kommunicera rätt.Så här kommer bedömning att gå till(hur/ bedömningsuppgift).
 •  
 • Att din muntliga presentation innehåller: inledning, innehåll och avslutning.
 • Att genom frågor bedömas huruvida du reflekterar och kan analysera olika händelser och skeenden.
 • Att du kan föra en diskussion genom att lyssna på andras åsikter och framföra dina egna, motivera och försvara din ståndpunkt.
 • Att du talar ett tydligt språk med rätt betoning och satsmelodi. 
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: