Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Läsa år 3

Skapad 2016-03-02 16:41 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska

Du ska få träna på att läsa olika slags texter och använda dig av olika hjälpmedel för att förstå en text. Du ska också få träna på att berätta delar ur texter som du tycker är viktiga och skriva egna sammanfattningar av texter du läst.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

- läsa texter som du tycker är intressanta

- svara på frågor om innehållet i en text

- återberätta textens handling muntligt.

- svara på frågor om budskapet i en text, det som finns ”mellan raderna”.

- jämföra det du läser med upplevelser du själv varit med om.

- använda rubriker, titlar och bilder som hjälpmedel för att förstå innehållet i en text.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få träna på dessa förmågor genom att delta i:

- Lärarledd högläsning i klassen ur elevnära texter.

- Högläsning i olika typer av grupper.

- Tyst läsning och skrivning av sammanfattning.

- Arbetsboken Grönt ljus.

- Besök på biblioteket för att låna böcker.

- Läsläxa

 

Du får visa dina kunskaper genom att:

- Skriva en sammanfattning om en text du läst.

- Läsa högt ur din läsläxa i grupp.

- Delta i samtal om innehåll och betydelse av olika lästa texter samt komma med egna associationer och reflektioner.

- Lyssna till högläsning av olika skönlitterära texter.

- Arbete med uppgifter till läromedlet Grönt ljus.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: