Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, Stormaktstiden och Frihetstiden

Skapad 2016-03-02 17:51 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Ett arbetsområde som sträcker sig från år 1523 till 1792 i den svenska historien, alltså vasatiden, stormaktstiden och frihetstiden.
Grundskola 6 Svenska Historia

Vasatiden, Stormaktstiden och Frihetstiden i Historia/ Svenska åk 6

När du arbetat med detta område ska du:

När det gäller Vasatiden :’

* känna till hur Sverige blev ett självständigt land under denna tid

* känna något om de regenter som regerade under denna tid

* känna till att kungen får större makt och att man beslutar om en ny arvsordning

* veta något om kyrkans ställning och förändring under denna tid

När det gäller Stormaktstiden :

*känna till något om de regenter som regerande under denna tid

* veta något om hur Sverige blev en stormakt och dess konsekvenser för vanligt folk

* känna till adelns skiftande maktförhållande under denna tid

* veta något om de grymma häxjakterna

* känna till hur kungarna blev enväldiga

När det gäller Frihetstiden :

*känna till något om befolkningsmängdens utveckling under 1700-talet

* känna till några vetenskapsmän från 1700-talet

* veta varför denna tid kallas just frihetstiden och upplysningstiden

* kunna beskriva Gustav III:s envälde efter frihetstiden

När det gäller hela arbetet ska du aktivt delta i lektionsarbetet och i diskussioner.

Innehåll

Undervisning

Under arbetets gång kommer du att få;


* arbeta enskilt och tillsammans med andra

* läsa texter från olika källor om denna tid

* se på film som fördjupar och befäster dina kunskaper

* arbeta med olika frågeställning utifrån ämnet

* lyssna på genomgångar

* öva dig i att anteckna med hjälp av stödord/tankekarta utifrån filmer och genomgångar

 

Bedömning

Dina insatser kommer att bedömas:

* genom ditt engagemang och din arbetsinsats på lektioner
* genom ditt resultat på provet (ett prov för varje avsnitt, för att det inte ska bli alltför omfattande)
* genom kvalitén i de texter du skriver

Vilka förmågor från läroplanen övas i denna planering?

I detta arbetsområde kommer du att öva dig i din förmåga att:

* läsa, lyssna och se olika typer av källor för att inhämta fakta om historien
* analysera och resonera kring historiska händelser och skeenden under denna
   period
* utveckla din teknik för att hitta olika hjälpmedel som underlättar din inlärning såsom
   tankekartor/stödord mm
* att förstå och kunna använda dig av ämnesspecifika ord på ett riktigt sätt

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: