Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1 Vinterfåglar

Skapad 2016-03-02 18:30 i Storvretaskolan Uppsala
Vinterfåglar
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Planering kring några av Sveriges vanligast vinterfåglar. Vilket utseende är typiskt för dessa fåglarna och vilket läte kännetecknar dem? Vilken föda livnär de sig på och hur ser deras levnadsmiljö ut? Vad kan vi människor göra för att underlätta fåglarnas tillvaro under vintern?

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför ska vi lära oss detta?

Du ska praktiskt och teoretiskt få arbete med några av de vinterfåglar som lever i Sverige. Vi ska med hjälp av olika metoder söka och framföra fakta om fåglars utseende, läte, föda, levnadsmiljö och ungar. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få observera fåglar i naturen och lyssna på fåglars läten. Vi ser filmer om vinterfåglar, läser tillsammans i NO-boken och söker fakta på internet. Vi jobbar självständigt genom att skriva kortare faktatexter och rita/måla fåglar. I halvklass målar vi fågelbord och dekorerar dessa med olika vinterfåglar. Efteråt samtalar vi om hur vi med olika medel kan hjälpa fåglar under vintern.  

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad kommer att bedömmas?

Du kommer att bedömmas i din förmåga att skriva kortare faktatexter och rita/måla vinterfåglar. Detta gör du utifrån filmvisning, samtal, texter och egna iakttagelser. Du visar genom att delta i samtal, ställa frågor och framföra egna erfarenheter att du har tagit till dig kunskap.  

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Hur får du visa vad du kan?

Genom dokumentation i form av kortare faktatexter och bilder i skrivhäftet för NO. Genom att vara aktiv i samtal på lektionerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: