Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 1-2

Skapad 2016-03-02 18:52 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 Matematik

Du ska nu få börja arbeta med ett nytt material som heter MatteBorgen. Du kommer att få skriva i ett räknehäfte istället för i boken.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

När du arbetat med kap 1 ska du:

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • förstå vårt talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda


När du arbetat med kap 2 ska du:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 1-1000
 • kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter (vid problemlösning)

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att få arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.
Efter de tre första kapitlen gör du en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms efter hur du klarar de konkreta målen. Se matrisen nedan.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 1-3

1. Taluppfattning
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 1-10000.
Du förstår vårt talsystem.
Du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du kan avgöra om ett tal är jämt eller udda.
2. Addition och subtraktion
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Du vet hur likhetstecknet används.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet 1-1000.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter (vid problemlösning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: