Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen, eget arbete med muntlig redovisning

Skapad 2016-03-02 20:28 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Arbetsområde: Anpassningar i naturen, eget arbete om en naturtyp som skall redovisas muntligt och skriftligt i mindre grupp.
Grundskola 6 Biologi

Nu får du möjligheten att lära dig mer om en naturtyp och träna dig i att se hur en miljö ser ut och hur vilka möjligheter djur och växter har att leva där. Du skall få lära dig mer om hur djur och växter har anpassat sig för att överleva och fundera över varför växter och djur hotas av utrotning och vad man kan göra åt det.

Vi kommer att ta utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men också använda andra källor, såsom filmer och internetsidor

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter på olika sätt kan föröka sig
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

när du arbetat med detta arbetsområdet skall du ha tränat på att:

 • hitta viktig fakta om din naturtyp
 • göra en skriftlig presentation med hjälp av datorn
 • göra en muntlig presentation i liten grupp
 • bedöma din och dina kamraters arbete och redovisning

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning

Arbetsområdet kommer att avslutas med muntlig presentation med stöd av skriftlig presentation i en grupp om sju elever. Efter redovisningen bedömer vi tillsammans vilka mål som uppnåtts.

Det här kommer vi att arbeta med:

Instruktionen till ditt arbete finns på google classroom.

Områden vi kommer att beröra är;

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Avsnitt 4

Matriser

Bi
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen

Utveckla förmågan att...

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
använda kunskaper i biologi för att beskriva en naturtyp.
Eleven beskriver sin naturtyp och kan enkelt berätta om sin naturtyp.
Eleven beskriver sin naturtyp och kan berätta om hur växter och djur lever i naturtypen.
Eleven beskriver sin naturtyp och kan berätta om hur växter och djur lever i naturtypen.
Ny aspekt
använda kunskaper för att beskriva hot mot livet i naturtypen och ge motiverade svar till hur det kan lösas.
Eleven berättar om vad som hotar växter och djur i naturtypen.
Eleven berättar om vad som hotar växter och djur i naturtypen och har idéer om hur vi människor kan motverka utrotning och miljöförstöring
Eleven kan använda biologibegrepp för att beskriva hur djur och växter har anpassats sig till den miljö de lever i.
Eleven kan enkelt beskriva hur djur och växter har anpassat sig.
Eleven beskriver tydligt hur djur och växter har anpassat sig till den naturtyp de lever i.
Eleven beskriver tydligt hur djur och växter har anpassat sig till den naturtyp de lever i och berättar om hur växter och djur kan samarbeta för att överleva.
Ta ut fakta
Eleven kan ta ut viktig fakta ur en text, film eller bild.
Eleven kan med visst stöd ta ur fakta ur en text med hjälp av stödfrågor.
Eleven kan ta ur fakta ur en text med hjälp av stödfrågor.
Eleven kan ta ur fakta ur en text med hjälp av stödfrågor och självständigt lägga till intressant fakta.
Skriftlig presentation
Skriftlig redovisning med hjälp av presentation i datorn.
Eleven kan med visst stöd förbereda en presentation i där delar av redovisningen är i punktform och med bilder.
Eleven kan förbereda en presentation i punktform och med bilder.
Eleven kan förbereda en tydlig presentation i punktform och med bilder.
Muntlig presentation
Eleven använder några biologiska begrepp när hen redovisar sin naturtyp.
Eleven använder biologiska begrepp och är lätt att förstå när hen redovisar sin naturtyp.
Eleven använder biologiska begrepp och förklarar tydligt hur djur och växter är beroende av varandra när hen redovisar sin naturtyp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: