Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik

Skapad 2016-03-02 20:41 i Olandsskolan Östhammar
NO-experiment och teknik Vi ska utföra olika experiment och bryta ner dem och förklara steg för steg vad som händer samt varför det händer. Vi ska öva oss på
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med experiment för att förstå hur vardagen kring oss fungerar.

Innehåll

Syfte - varför sak vi arbeta med det här?

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

genomföra experiment i helklass och i mindre grupper.
jobba med arbetsgången vid experiment (ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment).
experimentera med saker som finns i vardagen, till exempel vatten, luft, sand, salt, socker mm.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

VAD ska bedömmas?

Du får visa dina kunskaper genom att:

 •  genomföra och visa enkla experiment samt att du ska kunna arbetsgången vid experiment ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment
 • Du ska kunna förstå och förklara samband mellan experimenten och din vardag.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Avsnitt 5

Matriser

NO

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
Hypotes
Kan med stöd ställa en hypotes utifrån frågeställningen.
Kan ställa en hypotes utan koppling till frågeställningen.
Kan ställa en hypotes med motivering som har koppling till frågeställningen
Genomföra försök och experiment enligt givna instruktioner
Hittar på egna experiment vid genomförandet, som inte hör till instruktionen
Följer de givna instruktionerna med stöd av pedagog.
Genomför experimentet enligt givna instruktioner
Dokumentation Anteckningar under arbetets gång
Kan med stöd dokumentera
Det finns ett försök till dokumentation
Alla moment är dokumenterade och relevanta.
Slutsatser Kan föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan med stöd från pedagog föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan tillsammans med kamrater föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan utifrån egna tankar föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: