Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-03-02 20:41 i V Bodarna skola Alingsås
I det här ämnesområdet kommer vi kortfattat att ta upp de fem stora världsreligonerna: kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.
Grundskola 5 Religionskunskap

Undervisningen ska göra dig nyfiken på de olika religonerna och få kunskap om likheter och olikheter mellan de olika religonerna.

Innehåll

Syfte

Vi kommer nu att arbeta med religionskunskap under några veckor. Först kommer vi att fokusera på judendomen, men senare kommer vi även att enkelt studera de andra världsreligionerna. Under denna tid kommer ni att lära er om symboler och religiösa skrifter och byggnader som förekommer i de olika världsreligionerna. Vi läser olika berättelser och tittar på filmer. Texter och filmer handlar om fakta om religionen men också hur olika livsfrågor skildras i de olika religionerna. Vi läser också om olika ritualer som finns i dessa religioner.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Innehåll i undervisningen

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fem största religionerna i världen och göra jämförelser mellan de olika religionerna, vi tittar på såväl likheter som skillnader. Vi kommer att prata om hur människor i olika länder lever med sin religion.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  A 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  A 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
 • Re  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med de fem religionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism, med lite extra fokus på judendomen.

Vi kommer att visa på likheter och skillnader mellan religionerna.

 Vi läser berättelser som är viktiga för de olika religionerna.

Vi kommer prata om den olika religionens viktiga delar till exempel: heliga platser och rum, högtider och symboler.

Vi kommer se filmer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- kunna redogöra för de viktigaste dragen i de olika religionerna så som högtider, symboler, heliga rum, skrifter.

- kunna redogöra för olika begrepp.

- kunna återge likheter och skillnader mellan de olika religonerna.

- kunna förklara och redogöra för hur livet kan gestalta sig för en troende.

 

Tillämpningsuppgift


Arbetsområdet slutar med ett skriftligt test.
 Du kommer att få genomföra ett grupparbete om någon av världsreligionerna.

Uppgifter

 • Att vara jude/judinna för en dag

 • Islam, grupparbete

Matriser

Re
Religion åk 4-6

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Religion och andra livsåskådning
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Identitet och livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: