Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter v. 2 - 4 2016

Skapad 2016-03-02 21:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Eleven vet vad en magnet är och hur den fungerar.

Eleven kan ange exempel på magneters  användning i hemmet och samhället.

Eleven har viss förståelse för sambandet mellan magnetism och elektricitet.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Genomförande

Vi läser och samtalar om vad en magnet är.

Vi testar olika magneter och vilka material som är magnetiska.

Vi samtalar om vilken användning vi har av magneter.

Vi repeterar väderstreck och tittar på hur en kompass fungerar.

Vi läser om historik när det gäller uppfinningar och magneter.

Vi tittar på filmer.

Bedömning

Eleven ska kunna berätta om var man hittar magneter i hemmet och i samhället och vilken användning man har av dem.

Eleven ska kunna orientera sig med hjälp av kompass.

Eleven ska klara enkla frågor  om magneter ( se syfte).

Eleven ska förstå vissa begrepp, t.ex. attrahera, repellera, permanent.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: