Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra & Mönster

Skapad 2016-03-02 21:30 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9

Vi arbetar under perioden fram till v.15 om hur man räknar med bokstäver och gör formler. Vi lär oss vad en variabel är och hur de fyra räknesätten och problemlösning kan användas när vi jobbar med algebra. Vi avslutar med prov.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning sker hela tiden. En bedömning är matteprovet en annan är din inlämningsuppgift och ditt arbete med att visa på nya metoder och fullständiga uträkningar. Du tar ansvar för din inlärning och viljan att utvecklas. Skolan ser till att handleda och visar på olika sätt att nå målet.

Se matris

Vi jobbar med följande innehåll:

 

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

Planering

v.9

Måndag : Förtest & formativ bedömning, enkät Ipad/mobiltelefon

Tisdag: Genomgång och övning (arbetsblad 31 & 33), räkna en nivå 4:1/4:2

Fredag: räkna en nivå 4:1/4:2, genomgång av E-prov, planering

Läxa fredag v.10 : Läxa 14 görs i din läxbok, läs följande länk                                                

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/teckna-och-berakna-uttryck

v.10

Måndag: Räkna klart 4:1/4:2, veckans begrepp, Genomgång av C/A-prov

Fredag: Utvärdering på Unikum, Rättning av läxa, Aktivitet s.169, Genomgång av mönster, delar av Arbetsblad 32

Läxa Fredag v.11: veckans begrepp(läxförhör), läs följande länk                                                                          

 http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/uttryck-med-variabel

v.11

Måndag: Arbetsblad 32, Träna huvudräkning arbetsblad 30, Individuell planering (vad du behöver öva mer på sedan senaste matteprov)

Tisdag: 4:3 två nivåer, Genomgång av ekvation

Fredag: Vikarie - Läxförhör veckans begrepp, Taluppfattning & huvudräkning s.174 svaren skriver ni ner på ett lösblad och lämnar in (två & två), räkna klart 4:3 och börja med 4:5 (Ekvationer) två nivåer

Läxa Måndag v.12: 4:3 ska vara klart, läs följande länk                                                             http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/vad-ar-en-ekvation

v.12

Måndag – Repetition Ekvationer, Räkna 4.5 två nivåer, individuell planering

Tisdag – Film Kalkyl/Ekvationer, Genomgång av Teckna egna ekvationer, Börja med 4.6, utdelning av GU-häfte

Läxa fredag v.14: Läxa 16 görs i din läxbok, läs följande länk                                                                 http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/teckna-en-ekvation

Påsklov

v.14

Måndag: Repetition, räkna klart 4.6, individuell planering

Tisdag: Läs s.200, Blandade uppgifter & Diagnos

Fredag: Inlämning av läxa 16

v.15

Måndag: Genomgång av läxa, Träna mer eller Tema

Tisdag: E-prov

Fredag: C/A-prov

 

Öva inför provet

 • Läs alla länkar
 • Repetition kap 4 s.311
 • Nomp
 • Häfte GU 16-19

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Aktivitet- Uttryck med tärningar

- Läxa 14

- Läxa 16

- Matteprov

- Muntlig delaktighet i uppgifter & diskussioner

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: