Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antarktis

Skapad 2016-03-02 21:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Genomförande

Eleven lär sig ord och begrepp enligt ovan. Vi tittar på filmer om Arktis och Antarktis. Eleven får skriva om något djur. Vi läser tillsammans om upptäcktsresor. Vi repeterar näringskedjor.

Bedömning

Eleven kan förklara ovanstående ord.

Eleven kan skriva och berätta om något djur.

Eleven kan beskriva hur djur kan anpassa sig till kyla.

Eleven kan berätta m Antarktis.

Eleven kan beskriva en näringskedja.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: