Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-03-02 22:18 i Säteriskolan Härryda
Övergripande planering för åk 1 i matematik följer läromedlet "Favorit matematik 1". Vi jobbar med bla. addition, subtraktion, geometriska former och stapeldiagram.
Grundskola 1 Svenska Matematik

Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och dess användning i vardagen.
De ska även få förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera och föra matematiska resonemang.

Innehåll

Förmågor

Hur går vi tillväga?  

• Vi ritar och skriver räknesagor och läser dem för varandra
• Vi övar talkamraterna till talen 0-10 med hjälp av material t.ex pinnar, knappar
• Olika mattespel med tärningar, pengar och kortlek
• Räkneuppgifter i grundboken och andra böcker
• Övningar med Qnoddarna på iPad
• King of math på Ipad
• Tangram
• Problemlösning i små grupper, redovisa på liten smartboard
• Att visa en räkneuppgift på olika språk; mattespråk, ritspråk, skriftspråk och konkret material, enskilt och i små grupper
• Huvudräkning
• Träna positionssystemet med hjälp av tuppen Tures ägg, pengar, tiotals och entalsstavar
* Titta på korta filmklipp "Livet i Mattelandet" 

Efter genomförd undervisning ska eleven kunna:

• addition upp till 10
• subtraktion upp till 10
• förstå betydelsen av +, - och =
• avläsa ett enkelt stapeldiagram
• tiokamraterna
• namnge några geometriska figurer
• förstå enkla räknesagor
• addera och subtrahera utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: