Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Ma kap 4-5 Samband, förändring och sannolikhet

Skapad 2016-03-03 08:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Matematik

Pedagogisk planering till kapitel 4 och 5 i Matematikboken Z              Procent, Matematik, Symbolen, SvartFile:Cartesian coordinates 3D.svg - Wikimedia Commons

Tryllekunstnere - Gratis billeder på Pixabay

Innehåll

Konkretisering

I detta avsnitt får eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om:

 • använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden som tex. inom samhällsekonomi
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • beräkna sannolikhet för en och flera händelser
 • skillnad mellan oberoende och beroende händelser
 • hur träddiagram ka användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
 • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelse
 • om kombinatorik
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen

Undervisning och arbetssätt

I genomgångar, diskussioner och eget arbete får eleverna arbeta med att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom området.

Bedömning

Eleven kommer att få träna sina förmågor genom den vardagliga undervisningen, vid genomgångar och eget arbete. Eleven bedöms kontinuerligt vid undervisningstillfällena och en slutlig sammanställning av elevens prestation görs efter provtillfället då eleven fått ytterligare möjlighet att visa vilka kunskaper och förmågor som har befästs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: