Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2016-03-03 08:53 i Kastanjen Haninge
Experiment
Förskola

På Katthult ska barnen få möta olika sätt att utforska och experimentera, i en rolig och inspirerande miljö där barnen utmanas i naturvetenskap. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med enkla experiment inom olika områden som matematik, fysik, kemi och teknik. Dem ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att formulera en fråga, reflektera och komma med egna hypoteser och dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever enskilt och i grupp.

Vi pedagoger ska vara nyfikna på hur barnens teorier, tankar och dialoger utvecklas. Vi låter materialet stå en längre tid så att barnen hinner reflektera och fundera över vad det är som händer och ge dem möjlighet att prova på många gånger. Varje nytt experiment introduceras med tydliga regler och med en liten grupp barn som sedan hjälper till att introducera vidare till de andra Katthultarna.

Innehåll

Vårt syfte är

 • att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • att utveckla sin nyfikenhet och utforskarlust
 • att utmana barnen i sitt tänkande
 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Vårt mål är..

 • att barnen ska utveckla sitt kunnande om naturvetenskap, teknik, fysik och enkla kemiska processer
 • att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: