Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna/Bockarna bruse

Skapad 2016-03-03 09:05 i Förskolan Solsidan U Aktiva Piloter
sagotema för 1-3 åringar
Förskola

Vi kommer att ha ett sagotema för våra yngsta barn på avd Regnbågen, där vi kommer att arbeta med svenska, matematik, skapande, drama, barns inflytande, värdegrundsfrågor, naturkunskap och musik.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: