Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonialism, handel, fattigdom, befolkning & ekonomi.

Skapad 2016-03-03 09:59 i Svärdsjöskolan Falun
Ett område om hur handelsmönster har sett och ser ut. Var människor bor och varför vissa länder är fattiga pga detta.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia Geografi

Världens länder har väldigt olika förutsättningar och en del länder är fattiga och andra rika. Detta är ett historiskt mönster sedan kolonialismens dagar. Vad beror sådant på? Vad är fattigdom? Var bor människor på jorden och hur ser befolkningsökningen ut? Hur handlar länder med varandra och påverkar det fattiga och rika länder? Dessa frågor hoppas jag ni kommer få svar på efter detta område.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans uppdrag är att ge elever ett internationellt perspektiv. 
 • Skolan ska ge elever förståelse för andra människors situation.
 • Skolan ska ge elever ett personligt förhållningssätt till globala frågor.
 • Att få kunskaper om global miljö och hållbar utveckling

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Analysera och förstå hur människors verksamhet påverkar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika utvecklingsfrågor med tanke på etik och hållbar utveckling.
 • Använda en historisk referensram för att tolka tidsperioder och utvecklingslinjer.
 • Analysera och granska globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Hur jordens befolkning är fördelad, samt orsaker till och konsekvenser av denna fördelning. (ge)
 • Förekomst och orsaker till fattigdom. (ge) 
 • Samband mellan fattigdom och ohälsa. (ge)
 • Var olika varor produceras samt hur transporterna förändrats över tid. (ge)
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. (hi)
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur ekonomier förändras i en globaliserad värld. (sh)

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Föreläsningar på tavla och karta.
 • Filmer som behandlar ämnet.  
 • Diskussioner i klassen utifrån olika frågor.  
 • Använda och titta på Gapminder. 
 • Läsa texter, svara på frågor, diskutera.
 • Eventuellt arbeta runt någon produkt och ta reda på produktionsländer samt transportmönster.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Kunna förklara orsaker till befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
  • Kunna se var olika varor produceras och beskriva mönster av handel.      
  • Hur mönstren ser ut och förändras.         
  • Vilka konsekvenser befolkning, handelsmönster får för människor och länder.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Genom en inlämningsuppgift alternativt ett skriftligt prov.
 • Bedömning sker på arbetet/provet, alternativt vid diskussioner i klassrummet.
 • All bedömning sker av ämnesläraren.
 • Alla elever kommer få en bedömning med medföljande kommentar i matris, för att kunna gå vidare i sin utveckling.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Hi Sh Ge
Handel, fattigdom, befolkning

Ej godtagbart
E
C
A
Historia
Eleven för ... resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Geografi
Eleven har ... kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle.
grundläggande
goda
mycket goda
Geografi
Eleven för ... underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Geografi
Eleven beskriver ... geografiska mönster av handel
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Geografi
Eleven för ... underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och förändrats över tid, samt orsaker till och konsekvenser av detta.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Geografi
Eleven använder geografiska begrepp på ett i ... fungerande sätt.
huvudsak
relativt väl
väl
Samhällskunskap
Eleven kan föra ... resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då ... samband.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklade och nyanserade komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: