Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 4

Skapad 2016-03-03 10:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbete kring jordens förhållande till solen och de andra planeterna. Solens påverkan på jorden, året och årstider. Olika väderfenomen och hur vet vi vilket väder det ska bli?
Grundskola 4 Fysik

Hur lång tid tar det för jorden att snurra runt solen? Varför lyser månen? Vad är en komet? Varför blåser det? Vem var Galileo Galilei? Det finns många spännande frågor kring universum och väder. Du kommer att arbeta med dessa och många fler!

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

 

Centralt innehåll

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras

 

Arbetssätt

Du kommer att

- Titta på filmer om och samtala kring solen, månen, planeter, stjärnor, väder.

- Lära dig mer om väder, olika väderfenomen och hur vi får veta vilket väder vi ska få.

- Läsa texter och svara på instuderingsfrågor

- Diskutera i grupp, par och helklass

- Välja ett område att fördjupa dig i, planera, genomföra och redovisa ett grupparbete

 

Begrepp - följande begrepp kommer vara i fokus

 

Astronomi
- Satellit, axel, dygn, världsbild, månens faser, årstid, skottår, planeter, måne, himklakroppar

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Dina kunskaper om väder och astronomi utifrån ett skriftligt prov eller redovisning.
 • Din delaktighet i diskussioner och praktiska övningar samt dina presationer på lektionerna, hur du arbetar med olika uppgifter både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
Astronomi och meteorologi

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtal och diskussion
Samtala om och diskutera frågor som rör ämnet
Kan ställa frågor och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Information, skapande
Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Begrepp
Satellit, dygn, världsbild, månens faser, årstid, skottår, planeter, måne, himlakroppar
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Himlakroppars rörelse i förhållande till varandra, resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
kan föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer kan beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra
Kan föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra
Kan föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer Kan förklara och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra
Beskriva, ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering.
Kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: