Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-03-03 10:52 i Bäckbygruppen 1 Västerås Stad
Planering för att lära oss om skogen och allemansrätten.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

Vi ska lära oss om olika träd och vilka djur och växter som finns i skogen. Vi ska lära oss allemansrätten. Vi forskar om ett djur i vår svenska skogen och redovisar det för varandra. Vi följer ett träd under alla årstider och ser trädets förändring Vi lär oss om olika svampar..

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Vi ska lära oss om olika sorters träd, barr- och lövträd.
 • Vi ska lära oss att känna igen de vanligaste trädsorterna i skogen.
 • Vi ska lära oss om vad som finns på marken i skogen.
 • Vi ska lära oss om vilka djur som finns i skogen.
 • Vi ska lär oss om allemansrätten.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Din förmåga att känna igen olika sorters träd och växter i skogen.
 • Din förmåga att berätta om några djur som lever i skogen.
 • Hur du visar att du känner till allemansrätten.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vi går till uteklassrummet i skogen varje tisdag på NO-lektionerna.
 • Vi lär oss om olika sorters träd.
 • Vi undersöker marken i skogen.
 • Vi lär oss om olika djur som lever i skogen.
 • Vi pratar om allemansrätten och hur man ska bete sig naturen.

Tidsplan: v. 34-43, ht-14

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: