Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Kartkunskap och Europaresan VT - 19

Skapad 2016-03-03 10:57 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Arbetsområdet berör kartan, gradnät, klimatzoner, naturtyper europeisk namngeografi, hållbar utveckling och Europas länder.
Grundskola 5 Geografi

Följ med på en spännande resa genom vårt Europa. Du kommer att få bekanta dig med Europas olika typer av klimat och natur och hur det påverkar människors sätt att leva, bo och försörja sig.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:


Du kommer även att läsa om Europas länder, huvudstäder, berg, floder - dess klimat och natur samt fördjupa dig i tre europeiska länder och jämföra med Sverige.

Du kommer att få arbeta med Europas naturresurser och dess befolkning samt göra jämförelser för att kunna se likheter och skillnader. Även se det ur ett historiskt perspektiv

Hållbar utveckling

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt förhör.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* Hur väl du kan använda och förstå geografiska begrepp.

* Hur väl du kan Europas namngeografi och beskriva dess läge, klimat och naturtyp.

* Hur väl du kan se likheter och skillnader vad gäller Europas naturresurser och befolkning.

* Hur väl du kan resonera runt frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på prioriteringar i vardagen och miljöetiska val.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

v.17 Europas klimat och naturtyper

v.18-19 Kartan, gradnät, kartprojektion

v.19-23 Vårt Europa med berg, floder, slätter och städer   

v. 20-24 Europaresan med namngeografi och hållbar utveckling

v. 23 skriftligt förhör                                                                                                                                                                                                                        

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi

Europas natur och klimat
Du kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Europa. Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Europas namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografisk begrepp.
Hållbar utveckling och levnadsvillkor
Du kan resonera kring hållbar utveckling och enkla förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa och förslag på hur man kan förbättra människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: