Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Människokroppen vt-16

Skapad 2016-03-03 12:38 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi

Detta arbetsområde handlar om vår kropp och sjukdomar. Vi kommer bland annat att repetera kroppens organ, genomföra laborationer om andning och blod och ni kommer att få ta reda på mer om olika sjukdomar genom ett enskilt arbete i grupp.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Koppling till det centrala innehållet i biologi:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Samband mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Aktuell forskning inom biologin.

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Genomgångar från boken kapitel ” Matspjälkning och andning” samt ” Blodomloppet och immunförsvaret”.
 • Uppgift - Sjukdomar ( Enskilt arbete i grupp)
 • Stationslaboration om andning.
 • Se på filmer om andning, matspjälkning och blodomloppet.
 • Följa aktuell forskning i media
 • Kamratbedömningar
 • Laboration - Blodgrupper

Du kommer att få visa ditt lärande genom:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Laborationsrapport - Blodgrupper
 • Skriftligt prov - Kroppen
 • Din redovisning och inlämning av uppgift: Sjukdomar
 • Kamratbedömning av uppgift: Sjukdomar
 • Uppgift - Diskutera och ta ställning kring hälsa, 

Konkretiserande mål ( Vad du ska kunna)

Efter avklarat arbetsområde ska du:

I laborationen: Blodgrupper

 • Kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt.
 • Kunna skriva ner ett resultat och bifoga minst en bild på ditt resultat.
 • Kunna skriva en slutsats där du kan förklara varför du fått det resultat som du har fått.
 • Kunna beskriva felkällor.
 • Kunna dokumentera ditt arbete på strukturerat och tydligt sätt.

Vid provet om kroppen:

 • Kunna namnge matspjälkningsorganen, förklara deras uppgift och veta var i kroppen de finns.
 • Förklara vad som menas med enzymer, var de finns och vilken funktion de har i vår kropp.
 • Kunna förklara matens väg genom din kropp.
 • Kunna förklara varför du behöver äta.
 • Kunna namnge andningsorganen, förklara deras uppgift och veta var i kroppen de finns.
 • Kunna förklara varför du behöver andas.
 • Veta vad cellandning (förbränning) är och hur den fungerar.
 • Veta vad stora och lilla blodomloppet är och kunna förklara hur de fungerar.
 • Veta vad som menas med blodtryck och varför vi mäter blodtrycket.
 • Veta att blodet består av olika blodkropparna (röda, vita och blodplättar) och kunna förklara vad de har för uppgifter.
 • Kunna förklara hur immunförsvaret fungerar.
 • Förklara och ge exempel på vaccinationer.

I uppgiften - Sjukdomar:

 • Veta om olika sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Kunna förstå kopplingar mellan vetenskapliga upptäckter och hälsa.
 • Kunna presentera en muntlig redovisning om sjukdomar som passar till syfte och målgrupp.
 • Kunna söka fakta om sjukdomar på nätet och vara källkritisk.
 • Kunna ge och och ta emot kamratrespons.
 • Kunna ta ansvar för ditt arbete.
 • Kunna arbeta i grupp och att redovisa ditt arbete i en mindre grupp
 • Kunna dokumentera ditt arbete genom att presentera texter som passar till syfte och målgrupp.

Vid Uppgift: Diskutera och ta ställning kring hälsa:

 • Kunna göra ett ställningstagande och motivera ditt val.
 • Kunna använda information i faktablad som stöd för egna motiveringar.

Uppgift: Sjukdomar - Ett enskilt arbete i grupp om sjukdomar

Gruppindelning

Läraren delar in klassen i mindre grupper med 5 elever i varje grupp. Indelningen sker utifrån höstterminens betyg i biologi.

Arbetssättet

Syftet är att både jobba själv och kunna ta hjälp av gruppen för att hitta information. Du kanske behöver ställa frågor om innehållet eller behöver hjälp med tekniken, fråga då först din grupp om hjälp. Redovisningen sker i din grupp. Gruppens deltagare ska lära sig att kunna ge kamratbedömningar. Här är det viktigt att bedömningarna görs utifrån en speciell mall som ni kommer att få innan redovisningen. Gruppens olika bedömningar lämnas in till läraren.

Presentationen/arbetet

Här kan du välja hur du ska göra din presentation men det viktiga är att du kan skicka eller lämna in den till läraren när du har redovisat i din grupp.

Du väljer en sjukdom som människan kan drabbas av att redovisa. Medlemmarna i gruppen måste välja olika sjukdomar som ska redovisas. Kom överens i arbetsgruppen.

Du kan hitta fakta och information från läroboken Spektrum Biologi men du ska även söka information på internet. Tänk då på att använda så kallade ”säkra” sidor. Du måste alltså vara källkritisk. Tips! www.1177.se

Följande uppgifter ska finnas med i presentationen;

 • Rubriker och olika styckesindelningar
 • Det ska framgå vem som gjort arbetet
 • Beskriv fakta om sjukdomen
 • Vilka symtom ger sjukdomen
 • Undersökningar och behandlingar
 • Hur kan man förebygga att drabbas av sjukdomen?
 • Hur har forskning, upptäcker eller kunskap om hälsa haft betydelse för din sjukdom?
 • Bilder - ange alltid bildens källa och ta bilder där det är tillåtet.
 • Ange källor dvs var har du hittat din fakta och dina bilder och motivera ditt val av källa.

När du har redovisat för din grupp ska du lägga till i din presentation en utvärdering. Den ska innehålla;

 • Hur har det gått att arbeta?
 • Hur har det varit att hittat material?
 • Vilka svårigheter har du stött på?
 • Vad kan du tänka på till nästa gång?
 • Vad tyckte du om arbetssättet?

Redovisningen sker:

Måndag v.19

Skicka/lämna in arbetet till läraren så fort du har redovisat och skrivit utvärderingen.

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Böcker:

 • Biologiboken: Matspjälkning och andning s. 251 - 267 (ej 262 - 264) 

  Blodomloppet s. 273 -285 

 • Lightboken: Matspjälkning och andning s.133 -141 (ej s.138 -139)

  Blodomloppet s.145 -151

Länkar och filmer:

Om kroppen:

 Matspjälkningen:

 Hjärtat:

 Blodet och kroppens försvar:

Facit till TDS: (Tryck på bilden för att läsa och spara.

Blodomloppet:

facit till TDS: Blodomloppet (grönvita boken)

Matspjälkning och andning:

Facit till TDS: Matspjälkning och andning (grönvita boken)

Blodomloppet (Lightboken):

facit till TDS: Blodomloppet (grönvita boken Light)

Matspjälkning och andning (Lightboken):

Facit till TDS: Matspjälkning och andning (grönvita boken Light)

Redovisning sker:

 • Laborationsrapport - Blodgrupper, v.14
 • Skriftligt prov - Kroppen, måndag 11 april v.15
 • Din redovisning och inlämning av uppgift: Sjukdomar, måndag13 maj v.19
 • Kamratbedömning av uppgift: Sjukdomar, v.19
 • Uppgift - Diskutera och ta ställning kring hälsa?

Uppgifter

 • Laboration - Blodgrupper

 • Fördjupningsuppgift - Sjukdomar

Matriser

Bi

Laboration: Blodgrupper

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta men inte alla resultaten i en enkel tabell eller med hjälp av bilder.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med tabell och bilder.
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda biologins begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda biologiska begrepp. Du har ett utvecklat resonemang.
Du har gjort välutvecklade kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett välutvecklat sätt genom att använda biologiska begrepp. Du har ett välutvecklat resonemang.
Slutsats -
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor eller förbättringsförslag.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Flera källor är angivna och du har även en kort källkritik.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Flera källor är angivna och du har även en utvecklad källkritik.

Bi
Skriftligt prov om människokroppen

Skriftligt prov om människokroppen:

Vid provet i biologi får du möjlighet att visa att du kan:
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara hur kroppen fungerar.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med få naturvetenskapliga begrepp. Ibland blir dina svar ej korrekta.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar med ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om människokroppen.
Du visar bristfällig kunskap om människokroppen.
Du visar grundläggande kunskap om människokroppen.
Du visar goda kunskaper om människokroppen.
Du visar mycket goda kunskap om människokroppen.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Bi
Biologi - Sjukdomar

Uppgift - Sjukdomar

Genom redovisningen av ditt arbete kring sjukdomar får du möjlighet att visa att du har förmågan att:
F
E
C
A
Källkritik:
Söka information om sjukdomar, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt några text- och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val av källor.
Du har använt flera olika text- och bildkällor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få text- och bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text- och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med väl underbyggda resonemang.
Presentera information:
Presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbeta informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade texter och till viss del bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter till arbetets delar.
Presentera information:
Du kan presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder och några rubriker i ditt arbete..
Du har använt bilder rubriker och layout med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder som förstärker texten, tydliga rubriker och bra layout med mycket god anpassning till mottagaren.
Resonemang:
Du kan se samband mellan naturvetenskapliga upptäckter och människors levnadsvillkor.
Du har inte gett något exempel på någon upptäckt som har haft betydelse för att människorna liv blivit bättre.
Du har gett minst ett exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och förklarat på vilket sätt.
Du har gett flera exempel på upptäckter som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och kunnat förklara varför just de upptäckterna har varit viktiga.
Du har gett flera olika exempel på upptäckter som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och kunnat förklara varför just dessa upptäckter har varit viktiga. Du har även beskrivit samband mellan de olika upptäckterna.

Bi
Ta ställning:

Ta ställning

Du får i den här uppgiften visa att du kan:
F
E
C
A
Använda information:
Du har inte använt informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Du använder informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Ta ställning:
Du har inte tagit ställning genom att rekommendera ett alternativ.
Du tar ställning genom att rekommendera ett alternativ
Motivera ställningstagande:
Du har inte uppfyllt kraven för E när det gäller att motivera ditt ställningstagande
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge en/flera fördelar eller en/flera nackdelar.
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge både fördelar och nackdelar utifrån flera aspekter.
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge fördelar och nackdelar utifrån flera aspekter. Du har även lagt till egen kunskap i din rekommendation till .
Anpassa förslaget till syfte och mottagare:
Din text är bristfällig.
Du har skrivit ett enkelt förslag.
Du har skrivit ett utvecklat förslag.
Du har skrivit ett tydligt och välutvecklat förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: