Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Labyrint/Daidalos

Skapad 2016-03-03 12:55 i Stensvedens förskola Ludvika
Många barn har visat intresse för Daidalos/Labyrint som de har sett på Svt barnkanalen.
Förskola

Vi vill ta vara på barnens intresse för Daidalos/Labyrint. Det känns viktigt att spinna vidare och utmana barnen genom olika aktiviteter som kan kopplas till det.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Vi har valt att som tema utifrån barnens intresse jobba lite omkring Daidalos/Labyrint.
Många barn har berättat om det för varandra och för oss. De vet en hel del om vad som händer i programmet, hur det går till etc. De leker också ibland labyrint tillsammans.

 

Vart ska vi?

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Hur gör vi?

Vi tar fram material, pratar med barnen vad de vill göra. Vi bygger en labyrintbana i byggrummet. Barnen får i olika grupper gå i labyrinten och göra de uppdrag som finns där. Pedagoger har olika roller som t.ex. Daidalos, Taurus, Mutter. Daidalos har hand om memory vid slutet av banan. Vi avslutar sedan tillsammans genom att ha en Daidalosfest, livspuckar och slaimkakor som barnen bakar samt dryck.

Metod

Hur förbereder vi barnen?
Vi har redan förstått att de flesta barnen vet vad det handlar om men vi ska ge alla en chans att få veta det innan vi provar själva labyrinten. Flera barn har själva spontant börjat att rita bilder på de figurer som förekommer.

Hur inspirerar och utmanar vi barnen?
Ta fram mer olika material, såsom lera, kartonger etc. så att det får vidare inspiration  att bygga robotarna, göra egna livspuckar m.m.

Dokumentation

Dokumentation genom teckningar, ta bilder, skapande.

Hur blev det?

Reflektioner?

Utvärdering

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: