Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoprojektet

Skapad 2016-03-03 13:31 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Bild

I detta arbete ska du göra en framsida till sagan som du skriver på svensklektionerna. 

På framsidan ska det framgå vad sagan heter och vem som skrivit sagan. Framsidan ska även bestå av en bild som berättar något om sagan och fångar betraktaren till läsning. Bilden kan exempelvis vara en illustration av huvudpersonen och/eller miljön sagan utspelar sig i.

Layouten dvs. hur och var du placerar text och bild är en viktig del i detta arbete. 

Vi tittar på olika inspirationsbilder.  

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bl
Kopia av Bedömningsmall i Bild

Bedömningspunkter

Bildspråk
E
C
A
Tips på träning för att utveckla.
Bildspråk
hur väl du kan använda bilden som ett kommunikationsmedel
Du kan göra enkla bilder som förmedlar en åsikt, erfarenhet, budskap eller en upplevelse med ett enkelt bildspråk.
Du kan göra bilder där du kan förmedla ett mer genomtänkt budskap genom att t.ex. använda dig av symbolism i dina bilder.
Du kan göra bilder med djupare och mer genomtänkta budskap. Du kan använda dig av symbolism och kan få in en känsla i din bild.
Skapa bilder där du vill förmedla, berätta någonting. Fundera på vad olika saker kan symbolisera och hur de kan kombineras för olika uttryck.
Bearbetning
Hur mycket du bearbetar din bild
Du bearbetar delvis ditt arbete.
Du bearbetar relativt väl ditt arbete.
Du bearbetar ditt arbete väl.
Studera din bild regelbundet och fundera på vad du kan förbättra/ förändra i bilden och jobba på det. T.ex. bearbeta färgläggning och detaljer.
Materialkunskap
Hur väl du kan hantera olika material och tekniker.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett grundläggande sätt
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på mer avancerat sätt. Du kan t.ex. tona, skugga eller jobba mer med detaljer.
Du kan använda flera olika tekniker, verktyg och material och anpassar tekniken efter stil och syfte. Du kan t.ex. tona, skugga etc för mer effekt.
Träna på att använda olika material på olika sätt. Träna t.ex. skulptering, skissning, färgläggning och rita av bilder /saker.
Experimentera
Hur mycket du provar och testar olika material och tekniker.
I ditt arbete så prövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck
I ditt arbete så prövar och omprövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck Du gör skisser och tester innan du påbörjar ett arbete.
Du testar dig fram mer systematiskt med nya material och tekniker. Gör mer undersökande skisser/tester innan du beslutar vilken metod som passar bäst.
Innan du påbörjar en uppgift. Gör kladder och skisser för att testa material och idéer. Jämför de resultat du får och resonera om vilket material som passar bäst till det uttryck du vill få fram
Bilduppbyggnad
Hur god känsla och kunskaper du har om bild- och färgkomposition.
I ditt arbete så tänker du efter lite på vilka färger, former du ska använda och var du ska placera de olika bildkomponenterna i bilden.
Du visar relativt goda kunskaper om komposition och kan redogöra kort om hur du tänkt med din komposition och dina färg och formval.
i ditt arbete så tänker du efter och kan motivera för vilka färger, former du använder och varför. Du visar på god förståelse för bild- och färgkomposition.
Analysera din bild och tänk efter vilka färger som passar, var du ska placera de olika delarna i bilden och hur helhetsintrycket av bilden känns. Studera andra bilder hur de är upplagda.
Idéer
Hur lätt du har för att komma på idéer om hur du vill göra din uppgift.
Du kan i ditt arbete bidra till att utveckla idéer. Du kan göra om en idé som någon annan gett dig och förändra den något.
Du kan i ditt arbete utveckla delvis egna idéer. Du kan t.ex. hämta idéer från bilder eller annat inspirationsmaterial.
Du kan i ditt arbete utveckla egna idéer. Du har kommit på idén helt själv utan påverkan av lärarens eller någon annans förslag.
Sök inspiration till ditt arbete mer på egen hand, genom att t.ex. söka på datorn, kolla i böcker, sätta dig och skissa ned olika idéer du har och jämföra dem.
Initiativförmåga
Hur effektivt du använder lektionstiden och hur pass självgående du är under arbetet.
Efter instruktioner och tips så kan du själv bidra med förslag på hur du ska göra för att föra arbetet vidare.
Du tar en del egna initiativ. För att ta dig vidare i ditt arbete så bollar du t.ex. idéer med läraren eller en klasskamrat om hur du ska gå vidare i arbetet.
När du arbetar så tar du egna initiativ som leder ditt arbete framåt. Du är aktiv och tar väl vara på tiden.
Jobba på att ta mer egna initiativ. När du kör fast och inte vet vad du ska göra, be om hjälp, testa dig fram eller sök idéer och inspiration.
Presentera
Hur väl du kan presentera och berätta om din tanke med din bild.
Du kan presentera dina bilder och berätta om dem med viss anpassning till syftet med uppgiften.
Du kan presentera dina bilder och berätta om dem med relativt god anpassning till syftet med uppgiften.
Du kan presentera dina bilder och berätta om dem med god anpassning till syftet med uppgiften.
Innan du gör en bild så tänk på vad syftet med uppgiften är och följ detta när du bestämmer dig för motiv. Berätta muntligt eller skriftligt om din tanke med bilden.
Reflektera
Hur väl du kan bedöma ditt eget arbete och din egen arbetsprocess.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om ditt arbete, hur du har arbetat, vad du vill berätta om din bild och bedöma kvaliteten i din bild.
Du kan berätta om ditt arbete på ett mer utvecklat sätt. Du kan se starka och svaga sidor i ditt arbete och utvärderar ditt arbete på ett mer kritiskt sätt.
Du kan berätta om ditt arbete på ett välutvecklat sätt. Du reflekterar över effektiviteten i ditt arbete, olika sätt att gå till väga eller uttrycka sig. Du kan redovisa för- och nackdelar med ditt arbete.
Håll koll på dina tankar och idéer du har under arbetets gång. Var kritisk när du bedömer ditt eget arbete. Träna på att synliggöra dessa tankar genom att berätta om dem för läraren eller att skriva ned dem.
Tolka
Hur väl du kan tolka och förstå olika bilder och resonera om dem.
Du kan tolka olika typer av bilder och berättar på ett enkelt sätt om bilden. Du kan till viss del göra kopplingar till andra bilder, erfarenheter eller händelser.
Du kan tolka olika typer av bilder och berättar på ett utvecklat sätt om bilden. Du berättar tydligare i din analys om hur du gör din tolkning och varför.
Du kan tolka olika typer av bilder och berättar på ett välutvecklat sätt om bilden. Du kan resonera i din analys och vara mer kritisk. Du kan göra välutvecklade kopplingar till andra bilder, erfarenheter eller händelser.
Titta på mycket bilder och läs om dem. Leta efter historiska bilder i konsthistorieböcker för att ge dig själv en bildbank i huvudet. Studera bilderna noga och fundera på vad du tänker på när du ser bilden och vad det är i bilden som framkallar de tankarna.
Beskriva
Hur väl du kan beskriva en bilds utseende, innehåll och syfte.
Du kan beskriva olika typer av bilder på ett enkelt sätt. Du kan berätta om typ av bild, hur bilden är uppbyggd och vad dess syfte är på ett enkelt sätt
Du kan beskriva olika typer av bilder på ett utvecklat sätt. Du kan berätta om typ av bild, hur bilden är uppbyggd och vad dess syfte är med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du kan beskriva olika typer av bilder på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Träna på att beskriva utseende, uttryck och innehåll i en bild för någon annan, antingen i skrift eller muntligt. Titta på detaljer, träna på att formulera dig tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: