Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsen - teknik

Skapad 2016-03-03 13:48 i Husensjö skola Helsingborg
LPP till arbetsområdet lekplatsen
Grundskola 1 – 3 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Kursplan - Teknik (Grundskolan)

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Undervisning

Under arbetsområdets gång kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar och titta på film.
 • Besöka en lekplats.
 • Göra en idéskiss som ska vara underlag till en fysisk modell av ett lekredskap.
 • Utforma/bygga en fysisk modell utifrån idéskissen.
 • Skissa av den fysiska modellen i tre vyer: en vy framifrån, en vy från sidan och en vy uppifrån.

Konkretisering av mål

Du ska:

 • Identifiera några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår.
 • Hantera och sammanfoga material i utformningen av en fysisk modell av ett lekredskap.
 • Utarbeta en idéskiss till ett lekredskap anpassad för målgruppen där någon av de enkla maskinerna används, samt rita av din fysiska modell i tre vyer.
 • Utforma en fysisk modell av lekredskapet utifrån vald idéskiss.
 • Använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka material som använts i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap samt för att beskriva arbetsprocessen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • Förklarar hur någon/några av de enkla maskinerna tillämpats på en eller flera lekredskap.
 • Gör förbättringar och kommer med förslag som gör att ditt teknikarbete går framåt.
 • Använder de begrepp som vi arbetat med för att berätta om din fysiska modell.

 • Dokumenterar ditt arbete i form av skisser i tre vyer samt i en PowerPoint-presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: