Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Vilken roll har vi i våra liv?

Skapad 2016-03-03 14:24 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vad har människan själv för roll i sitt liv. Några livsfrågor och etiska funderingar tas upp samt även viss träning på att ta ställning till och använda källor.
Grundskola 6 Religionskunskap

Oberoende av vilken livsåskådning du har, så ställs du inför olika ställningstaganden och funderingar under ditt liv. Vissa saker funderar alla människor över och ibland ger ens tro eller övertygelse svar. Hur ska man veta vad som är rätt?

Innehåll

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetets innehåll

Utifrån några kortfilmer, dilemmafrågor och det du ska ha lärt dig om världsreligionerna i tidigare årskurser diskuterar vi olika sorters val och ställningstaganden i några frågor. Hur kan du göra i olika kompissituationer? Vad händer efter döden? Hur kan man tänka kring källor av olika slag då man vill ta reda på mer?

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ser på några avsnitt ur program blandannat från ur.se ( Men Gud! Varför så orättvist? och Men Gud! Vad är meningen? samt Vad ska man tro på?)och bildspel från so-rummet.se (Abrahamitiska religioner).

Vi diskuterar olika vardagsfrågeställningar, både skriftligt och muntligt. Vi jämför olika sätt att svara och lär oss se hur man kan svara så det blir tydligt.

Vi läser och jobbar med detta under veckorna  10 - 11 och avslutar i v 13

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap genom att kunna resonera och använda begrepp på ett tydligt vis i dels kortare skrivuppgifter om vardagsetik och användande av källor, dels jämförande uppgifter mellan religioner.

Vissa uppgifter diskuterar vi bara, här visar du din muntliga resonemangsförmåga samt tränar på hur man kan tänka och vara tydlig, andra samlar jag dessutom in så jag kan se och bedöma din skriftliga förmåga i detta.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Reflektion

Vad tycker du att du lärt dig under temat?

Vad tycker du att du fått träna på under temat?

Hur har du gjort för att lära dig det vi gått igenom?

Uppgifter

 • Tre kompisar - två fuskar, ett etiskt dilemma 0 KLAR

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: