Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt 7

Skapad 2016-03-03 14:44 i Bergtallens skola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik

Du jobbar i boken Matte Direkt 7. Du följer bokens planering och efter varje kapitel gör du en diagnos.

Innehåll

1. Tal

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • ordna tal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 100
 • avrunda tal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten

 

2. Enheter

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna räkna med:

 • prefix
 • de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
 • tid och hastighet

 

3. Geometri

Mål:

 

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • räkna med skala

 

4. Algebra

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

5. Bråk

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform

 

6. Procent

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 

 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

 

7. Statistik

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram,stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • beräkna medelvärde och median
 • göra en enkel undersökning och presentera den i en tabell och i ett diagram

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: