Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i söt och saltvatten 15-16

Skapad 2016-03-03 15:26 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4

Eleven ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang, och nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen och livet i söt och saltvatten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utvecklar din förmåga att
- genomföra undersökningar i biologin
- diskutera och jämföra inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- söka och använda dig av information från olika källor
- resonera, jämföra och diskutera
- genomföra fältstudier

Jag bedömer dina förmågor genom att:
- se hur du använder och tar in information.
- lyssna till hur du deltar i diskussioner.
- se hur du genomför fältstudier.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att
- genomföra olika fältstudier
- arbeta teoretiskt, genomgångar, texter, arbetsblad

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: