Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättelse

Skapad 2016-03-03 16:10 i S:ta Maria Skola Grundskolor
Skriva berättelse med kamratrespons. En Lpp med matris. Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Att skriva en berättelse.

Innehåll

Kursplanens syfte

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Konkretisering av syfte

Du ska träna din förmåga att:

 • Formulera dig i skrift/skriva egna texter med tydligt innehåll
 • Använda miljö- och personbeskrivningar i dina texter
 • Använda dig av formella skrivregler
 • Bearbeta dina texter med hjälp av lärarrespons

 

Arbetssätt och undervisning

 

 • Gör en minneskarta över din berättelse. Den kan t ex innehålla personer, platser, händelser, problem, upplösning.
 • Vi tränar på att på olika sätt beskriva karaktärer, miljöer, samt handlingen i stora drag med hjälp av stödord och tankekartor.
 • Efter din omarbetning skriver du klart din berättelse på pages. 
 • Hitta slutligen på en rubrik till din berättelse. 
 • Göra en framsida och en baksida till din berättelse.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva en berättelse med innehåll, struktur och språklig variation.

Se bedömningsmatris.

Matriser

Sv
Svenska - berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten har ett begripligt innehåll. Använder enkla person- och/eller miljbeskrivningar för att göra innehållet mer levande. Räknar upp händelser.
Texten har ett realtivt tydligt innehåll. Använder till viss del person- och miljöbeskrivningar för att göra innehållet mer levande. Textens händelser hänger ihop.
Texten har ett tydligt innehåll. Använder utförliga person- och miljöbeskrivningar som vävs in på ett naturligt sätt i texten och är målande och stämningsskapande. Händelserna för berättelsen framåt.
Inledning samt avslut.
Har en tydlig början och ett försök till slut finns.
Har en tydlig början och ett tydligt slut som passar till texten.
Har en tydlig och intresseväckande början och har ett slut som knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Röd tråd
I texten finns ett försök att skapa en röd tråd. Tankegången går till viss del att följa.
Texten har i stort sett en röd tråd. Tankegången går att följa.
Texten har en röd tråd från början till slut. Tankegången går att följa. Uppbyggnaden lyfter texten.
Språk
Använder ett enkelt språk och har med upprepningar. Varierar mellan korta och långa meningar. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används oftast korrekt. Bearbetar texten utifrån givna instruktioner.
Har variation i början av meningarna och använder till viss del ett varierat språk. Varierar mellan korta och långa meningar och använder sig av sambandsord. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används korrekt. Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons.
Har variation i början av meningarna och använder ett varierat språk som höjer kvaliteten t ex synonymer, uttryck. Varierar mellan korta och långa meningar och använder sig av sambandsord med variation. Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad. Tempus används medvetet. Bearbetar texten på ett självständigt sätt.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet och du har viss säkerhet i stavning.
Du använder oftast olika slags skiljetecken på ett korrekt sätt. Du har relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du använder olika slags skiljetecken på ett korrekt sätt och du har få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: