Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på fritids.

Skapad 2016-03-03 19:33 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Skapande på fritids. Från idé till en färdig liten film.
Grundskola F – 3

Skapa och filma er egna lilla show eller föreställning.

 

Innehåll

Mål

Eleverna får träna sig i att omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

Eleverna tränar sin samarbetsförmåga, reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra för att nå resultat.

Eleverna får använda sig av modern teknik i den skapande processen.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Arbetsform

Eleverna kommer gemensamt fram till vad för slags framställning de vill göra.

Eleverna får skapa figurer och/eller rekvisita genom att arbeta i olika material och med olika tekniker.

Eleverna planerar för, samt över in, en föreställning.

Vi filmar den färdiga föreställning. 

 

Varför

Eleverna ges möjlighet att arbeta med olika redskap i processen mot färdig film.

Eleverna får prova på att göra en liten film.

Vi använder modern digital teknik för redovisning.

Eleverna tränar sin samarbetsförmåga, reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra för att nå resultat.

 

Lgr 11:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

 

Redovisning / Reflektion / Utvärdering

Reflektion sker genom samtal under arbetets gång.

Redovisning sker genom filmvisning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: