Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-03-03 19:53 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Ett arbetsområde om rymden som innefattar solen, månen och planeterna.
Grundsärskola 4 Svenska Matematik Naturorienterande ämnen
...

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Geometri Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Sv  1-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Du ska kunna, själv eller med stöd:

- förklara varför vi har natt och dag
- förklara sambandet mellan dag & natt, året, månen (halvmåne, fullmåne)
- nämna minst fem av planeterna i vårt solsystem
- framställa ett bildspel eller trailer där du berättar något om rymden

Arbetssätt och undervisning

 • Vi kommer att läsa i olika böcker om planeterna, månen och solen, både fakta- och sagoböcker.
 • Svara på frågor kring texter inom temat.
 • Låna böcker på bilblioteket inom arbetsområde rymden.
 • Se på filmer om rymden.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt genom skapande/estetiskt arbetssätt.
 • Dokumentera i bild och ev. film i Unikums lärlogg.
 • Dokumentera genom att skapa ett redovisningsunderlag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: