Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Country Travel guide

Skapad 2016-03-03 21:53 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Eleven skriver en reseguide tillsammans med en klass kamrat. De kommer att skriva om sevärdheter och andra spännande saker som ett engelsktalande land har att erbjuda.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Du ska skriva en reseguide tillsammans med en klass kamrat. Ni kommer att skriva om sevärdheter och andra spännande saker som ett engelsktalande land har att erbjuda. 

Innehåll

The project

 TRAVEL GUIDE
6th grade - summer 2016
Weeks  10 to 12

You choose a country that you find interesting and that you would like to know more about. Remember! It has to be an English Speaking country where English is an official language (for example, you may hear people speaking English in Mexico but it is not an English speaking country!).

You are going to work in pairs. The computer room and the library will be at your entire disposition during our English lessons from Wednesday week 10 to Friday week 12.

Your travel guide will include information about a list of things that you find below, but you can, of course, write about other things that are interesting for you, in addition of the list. 

Final presentation: You will present you travel guide on Wednesday week 12. You can choose the way in which you want to present your work: PowerPoint presentation, film (Photo Story), Word document… but, remember, your presentation will be oral! Each of you have 3 minutes (6 min. per pair) to talk, use your time wisely. 

Sources: be careful with the sources you use!!! They must be reliable (pålitliga)!! The last page/slide of your presentation will include the sources you have used. You have to:
• attach the links to the pages you have used,
• name always where you have taken your pictures from, and
• if you are playing a song write its name and the name of the singer/band.

Content

1) Facts. Brief information about the following things:
               Name of the country, flag , population, language (specially if they speak more than just english), currency and the exchange rate  with the Swedish crown : for example 1$ = 6,78 SEK, airport (if any). If there is no airport, write the name of the closest one and the distance between the airport and the city.

2) Description of three truistic attractions. You can write a lite history or why are those places worth to visit. You can also include important events that are celebrated in the country every year (sports, music, film)
3) A description av a popular place ( ex. a castle, a river, a mountain, etc)
4) Food: Is it a typical food in this country?
5) A strong argument why someone should visit the country of your choice.
6) Sources

Good luck!!

————————— ———————— ——————— ——— 

RESEGUIDE
År 6 - vårtermin 2016
vecka  10 till 12

Du ska välja ett land som du tycker är intressant. Kom ihåg! Det ska vara ett engelsktalande land, där Engelska är det officiella språk.

Klassen kommer att delas in i par. Datarummet samt biblioteket kommer att vara tillgängliga till dig under vecka 10 - 12.

Din reseguiden ska innehålla information som uppfyller några punkter som presenteras senare, men du kan dessutom skriva om saker som inte finns i listan.

Uppgiften ska innehålla:

1. En kort faktatext om en engelsk talande land, som innehåller följande punkter: 

 - Landets namn, befolkning, språk, flaggan, valuta och flygplatsen.

2. Beskrivning av tre sevärdheter. Du kan skriva lite historia om dessa sevärdheter. Du kan också berätta om en viktigt händelse inom t.ex. sport, musik, film.

3. En beskrivning av minst en känd plats i landet. (t.ex. en slott, en sjö, ett berg)

4. Nationella rätter eller de mest populära maträtter i landet. 

5. En stark argument varför någon bör besöka landet.

6. Källor. 

Redovisningsform

Du ska presentera din reseguide till hela klassen: Onsdagen v.12 .Detta kan du göra med hjälp av en Power Point presentation a film, Photo story, en office dokument, men kom ihåg  att din presentation ska vara muntlig. 

Mål

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Detta innebär att du skall...

 • Formulera dig korrekt på engelska utifrån grammatik vi har arbetat.
 • Träna på din muntliga förmåga på engelska i din presentation.
 • Lära dig mer om engelsk talande länder och deras kultur och historia.

Lycka till!

Central innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

En
Engelska

Reception: Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Tala
I I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: