Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Passport to South Africa 9

Skapad 2016-03-04 08:32 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
höra, tala, läsa ,
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Konkretiserade mål, bedömning och läroplansmål

Mål: Eleven ska

 • Ha en grundläggande kunskap om Sydafrikas historia

 • Förstå begreppet apartheid och vara införstådd i dess verkan

 • Kunna tillämpa ordförrådet som är centralt i kapitlet

Så här gör vi

 • Veckoläxa

 • Läser texter av olika svårighetsgrad 

 • Kommunicerar muntligt i mindre grupper och större grupper

 • På olika sätt tränar vi in ordförrådet i kapitlet

Det här kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att förstå texter av olika svårighetsgrad

 • Din förmåga att diskutera kring kända ämnen

 • Hur väl du behärskar det centrala ordförrådet i kapitlet

 • Hur väl du känner till Sydafrikas historia och begreppet apartheid

Läxschema

Schedule of homework 20/1-16/3 2016

20/1 - Khoi and the San + the Arrival of the Europeans

27/1 - Passport to Apartheid + Struggle against Apartheid

3/2 - Nelson Rolihlahla Mandela + Freedom

10/2 - A little knowledge

17/2 - City Contrasts + Street news

2/3 - Schools + Why the Elephant has a trunk

9/3 - Mad about sports

8/3, 9/3, 11/3, 15/3: Work with your evaluation (written or presentation) We will begin the presentations 16/3.
16/3 - Evaluation

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: