Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2016-03-04 09:10 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Arbete med tema vatten där barnen kommer att vara indelade i tre grupper. Alla grupperna kommer att ha en gemensam introduktion för att sedan varje tillfälle skall styras utifrån barnens intresse, pedagogens idéer och även väder/årstid.
Förskola

Under vårterminen kommer vi på avdelningen Blåsippan att arbeta med tema vatten. Under arbetet med tema vatten kommer barnen att vara indelade i tre grupper. Alla grupperna kommer att ha en gemensam introduktion för att sedan varje tillfälle skall styras utifrån barnens intresse, pedagogens idéer och även väder/årstid.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Innehållet under varje tematillfälle kommer att planeras utifrån den enskilda gruppen, vilket kommer att innebära att de tre grupperna kan innehålla olika aktiviteter. Tanken med innehållet är att det bland annat skall styras efter barnens intresse men även efter väder och årstid.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

METOD

Alla tre grupperna startade tema vatten med en introduktion. Denna introduktion handlade om att barnen tillsammans med ansvarig pedagog tittade på bilder som hade en gemensam nämnare, nämligen vatten. Barnen fick då turas om att berätta vad de såg på bilderna och sedan försöka lista ut vad de hade gemensamt.

Varje pedagog ansvar enskilt för att ta fram material och aktiviteter till den grupp man ansvarar för. Pedagogerna skall även kunna få tips av varandra genom att man delar med sig till varandra av vad man gör med sin grupp som berör tema vatten. Det kan även hända att pedagogerna planerar några aktiviteter gemensamt utifrån det intresse barngrupperna visar.

Under temaarbetet kommer vår modersmålsstödjare att finnas med för att skapa en trygghet och djupare förståelse för barnen som är i behov utav detta.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av bilder och alster som barnen skapar. Vi kommer även att dokumentera med bilder tagna av pedagogen och dennes reflektion.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Varje pedagog ansvarar för att dokumentera och reflektera över den grupp man har ansvar för.

Vi kommer att ge varandra fortlöpande information om vad de olika grupperna arbetar med under temat.

Vi har en gemensam utvärdering vid terminens slut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: