Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aliens and Other Creatures

Skapad 2016-03-04 09:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta ämnesområden,
 • Talad engelska och texter från olika medier, 
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form,
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner,
 • Samtal och diskussioner samt argumentation

Konkretisering

 • Läsa texter om övernaturliga fenomen samt lära sig nya ord
 • Diskutera och argumentera kring lästa texter
 • Använda lika medier för att fördjupa sig i området
 • Skriva en argumenterande text inom ämnet

Undervisning/arbetssätt

Vi:

 • läser texter tillsammans,
 • diskuterar dem  och argumenterar i olika grupper,
 • tittar och lyssnar på berättelser,
 • arbetar med ordinlärning,
 • skriver en argumenterande text.

Bedömning

Den muntliga och skriftliga förmågan bedöms i en matris.

Matriser

En
Engelska - förmågor

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.
Muntlig interaktion
Innehåll, omfång och sammanhang
Du har svårt att delta i samtalet och kommer inte med så många inlägg och egna kommentarer.
Du deltar i samtalet men är kortfattad i dina kommentarer. Du berör inte alla de föreslagna uppgifterna och det är emellanåt svårt att följa din interaktion då en röd tråd delvis saknas.
Du är aktiv i samtalet och är relativt utförlig i dina kommentarer. Din interaktion är relativt sammanhängande.
Du är mycket enagagerad i samtalet och diskuterar alla uppgifterna utförligt. Din interaktion är mycket lätt att följa och sammanhängande.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
skriftlig framställning
Innehåll
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla. Du uttrycker inga egna tankar kring ämnet.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad. Du uttrycker och försöker utveckla några egna tankar kring ämnet
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet. Du utvecklar dina tankar kring ämnet ganska väl.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du har många egna tankar kring ämnet som du utvecklar väl.
språklig korrekthet muntligt och skriftligt
grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du använde dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Ordförråd
Skriftligt och muntligt i olika sammanhang
Du har ett mycket begränsat ordförråd och använder dig av svenska ord i texter och tal.
Du använder dig av ett enkelt men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd
Du har ett stort och varierat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: