Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust genom sagor

Skapad 2016-03-04 09:46 i Sunnansjö förskola Ludvika
Vi jobbar språkstimulerande genom att läsa sagor, sånger, rim och ramsor.
Förskola

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Barnen visar stort intresse för sagor och fantasins värld. Sagor gör barnen tidigt intresserade av ord och bokstäver.

Vart ska vi?

Barnen får bättre ordförråd och ordförståelse.

 

Hur gör vi?

Vi delar in barnen i fyra smågrupper för att lättare fånga barnens intresse och så att alla barn hinner/får komma till tals.

Vi arbetar med sagotemat två dagar i veckan.

Metod

Läser inspirerande böcker och tar fram lockande material som stimulerar fantasin och leklusten.

Vi använder oss av materialet "Språklust genom sagor".

Dokumentation

Vi dokumenterar genom bilder, unikum och postit lappar.

Vi utmanar barnen genom att läsa olika sagor som vi sedan diskuterar. Sagorna vi läser innehåller bl.a. moral på barnens nivå t.ex. mobbing, främlingsfientlighet, syskonsvartsjuka, rädslor och kärlek.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: