Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik

Skapad 2016-03-04 10:10 i Österslättsskolan Karlshamn
Läran om ljuset
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Syftet under detta avsnitt är att eleven skall utveckla sin förmåga att:

- Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva ljusets egenskaper, hur det märks i naturen och vilken nytta vi har av dessa i vårt samhälle.

- genomföra systematiska undersökningar i fysik samt

- använda  kunskaper om ljuset för att ta ställning till frågor som rör energi och teknik i vårt samhälle.

Centralt innehåll

Eleven skall under avsnittet lära sig mer om:

- Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang,

- olika förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färger i olika form,

-Energins flöde ifrån solen genom naturen och samhället,

- hur man genomför systematiska undersökningar och drar slutsatser utifrån dess resultat.

Konkretisering

Eleverna skall:

 • kunna ange några olika ljuskällor samt kunna förklara varför en skugga uppstår,
 • känna till vad reflektion är för något,
 • kunna förklara vad reflektionslagen innebär och kunna ange något sammanhang i vår vardag där reflektionslagen gäller,
 • känna till vad som skiljer en konkav från en konvex spegel,
 • känna till hur spegelbilden blir om man speglar sig i en plan, konkav och konvex spegel,
 • känna till några användningsområden för konkava och konvexa speglar,
 • känna till hur ljuset bryts när det övergår från ett optiskt tunnare material (ex luft) till ett optiskt tätare material (ex glas eller vatten),
 • känna till vad totalreflektion är och kunna ange något användningsområde för totalreflektion samt något sammanhang från vår vardag där vi märker av totalreflektion,
 • känna till hur fiberoptiska kablar fungerar samt känna till några användningsområden för fiberoptik,
 • känna till vad som skiljer en lins från en spegel,
 • kunna redogöra för vad brännpunkt, brännvidd och fokus är, då man pratar om buktiga speglar och linser,
 • känna till hur bilden blir om man tittar på ett föremål genom en konkav resp en konvex lins,
 • kunna förklara vad ett optiskt instrument är samt kunna ge några exempel på sådana,
 • känna till vad som skiljer ett närsynt öga från ett översynt öga, samt hur man kan korrigera dessa synfel, 
 • känna till två olika förklaringsmodeller för vad ljus är,
 • kunna förklara vad begreppet våglängd innebär,
 • känna till vad ett färgspektrum är och när man kan uppleva ett sådant i vår vardag,
 • kunna redogöra för vad som skiljer vanligt ljus från polariserat ljus samt vad som är unikt för laserljus.

Undervisning/arbetssätt

Undervisningen kommer bestå av genomgångar, diskussioner, laborationer och någon film.

Bedömning

Området kommer avslutas med ett prov där eleverna får visa sina förmågor vad gäller fakta, förståelse och analysfrågor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: