Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild – Några berömda konstnärer och deras verk.

Skapad 2016-03-04 10:17 i Klockebacksskolan Karlshamn
Arbetsområde där du ska få bekanta dig med några kända konstnärer och deras verk.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska

Du ska få bekanta dig med några kända konstnärer och deras mest berömda verk. Du kommer att få lära dig om konstnärens liv och om hur de målade och skapade sina verk. Sedan ska du få prova på att måla så som den konstnären eller testa en viss teknik som den konstnären arbetade med.

Innehåll

Kursplanens syfte

Koppla till syftet i kursplanen genom att välja koppla i menyn ovan. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Du ska utveckla

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att:
• arbeta med olika slags tekniker och material
• ord och begrepp för att samtala om konst och bilders utformning
• presentera ditt eget bildskapande

Undervisning / Arbetssätt

Arbetssätt
• Muntliga genomgångar.
• Du ska måla en bild i konstnärens "anda" eller replikera (måla av).

Bedömning / Dokumentation

Vi kommer att bedöma:
• din delaktighet i lektionerna när vi pratar om de olika konstnärerna
• Hur du följer instruktioner när du skapar bilderna
• Hur du förbereder och avslutar ditt arbete
• Hur du använda dig av olika tekniker

 

Matriser

Sv Bi
Bild – Några berömda konstnärer och deras verk.

Kommunicera med bilder
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Hantera tekniker, verktyg och material
Du kan med stöd använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett fungerande sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Från idé till slutprodukt
Du kan med stöd utveckla och formulera idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan med visst stöd utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan med stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden
Du kan med visst stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan på egen hand återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan med stöd presentera dina bilder.
Du kan med visst stöd presentera dina bilder.
Du kan självständigt presentera dina bilder.
Bildanalys
Du kan med stöd tolka bilder och beskriver med hjälp uttryck, innehåll och funktion.
Du kan med visst stöd tolka bilder och beskriver med viss användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Du kan tolka bilder och beskriver med god användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: