Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik årskurs 6

Skapad 2016-03-04 10:25 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer att lära dig rita, tolka och använda olika diagram. Du kommer också att arbeta med medelvärde.
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Praktisk undersökning och presentation av det i tabell och diagram. Sker i grupper av 3-4 elever.

Arbete med uppgifter om tabell, diagram och medelvärde

Diagnos för att bedöma kunskaper och färdigheter

 

Matriser

Ma
Statistik årskurs 6

Statistik

--->
--->
--->
--->
Tolka diagram
Du kan ännu inte tolka diagram
Du kan tolka linje och stapeldiagram
Du kan tolka linje-, stapel och cirkeldiagram
Du kan tolka diagram med stor säkerhet. Du kan läsa och använda avståndtabeller.
Använda diagram för att beskriva insamlad information
Du kan ännu inte använda diagram för att beskriva insamlad data
Du kan använda insamlad data i vissa diagram
Du kan använda insamlad data i diagram av olika typer
Du kan använda insamlad data i diagram av olika typer. Ditt val av diagramtyp är ändamålsenligt.
Beräkna medelvärde
Du kan ännu inte beräkna medelvärde.
Du kan beräkna medelvärde utifrån givna värden.
Du kan beräkna värden utifrån givna medelvärden.
Du kan använda och beräkna medelvärde i problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: