Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6

Skapad 2016-03-04 10:29 i Söderskolan Falkenberg
Du ska arbeta med att mäta och beräkna omkrets och area för kvadrater, rektanglar och trianglar.
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska lösa problem med väl valda strategier och metoder för omkrets och area på kvadrater, rektanglar och trianglar.
 • Du ska använda de begrepp och samband som finns när du arbetar med omkrets och area på kvadrater, rektanglar och trianglar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Du ska arbeta med kvadrater, rektanglar och trianglar.

Du ska konstruera figurerna och beräkna omkrets och area.

Du ska använda rätt enhet för omkrets och area.

Fördjupning:

- problemlösning som handlar om omkrets och area.

- omkrets och area för parallellogram

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar av de olika momenten.

Arbete med uppgifter där du tränar beräkning, mätning för omkrets och area.

Konstruera kvadrater, rektanglar och trianglar med hjälp av linjal.

Du arbetar med grundkurs, diagnos och fördjupning och/eller förstärkning

Matriser

Ma
Geometri år 6

-->
-->
-->
-->
Mäta och beräkna omkrets
Du kan ännu inte mäta och beräkna omkrets för kvadrater, rektanglar och trianglar utan handledning.
Du kan mäta och beräkna omkrets för kvadrater, rektanglar och trianglar.
Du kan mäta och beräkna omkrets för för kvadrater, rektanglar, trianglar, romber och parallellogram.
Du kan mäta och beräkna omkrets för för kvadrater, rektanglar, trianglar, romber och parallellogram. Du använder också den kunskapen i problemlösning.
Mäta och beräkna area
Du kan ännu inte mäta och beräkna area för kvadrater, rektanglar och trianglar utan handledning.
Du kan mäta och beräkna area för kvadrater, rektanglar och trianglar.
Du kan mäta och beräkna area för kvadrater, rektanglar, trianglar, romber och parallellogram.
Du kan mäta och beräkna area för kvadrater, rektanglar, trianglar, romber och parallellogram. Du använder också den kunskapen i problemlösning.
Enheter
Du använder ännu inte enheterna för omkrets och area på ett fungerande sätt.
Du använder enheterna för omkrets och area på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder enheterna för omkrets och area på ett väl fungerande sätt.
Du använder enheterna för omkrets och area på väl fungerande sätt och du kan enhetsomvandla.
Konstruktion av geometriska figurer.
Du kan ännu inte konstruera kvadrater, rektanglar och trianglar, med hjälp av linjal,
Du kan konstruera med hjälp av linjal, kvadrater, rektanglar och trianglar.
Du kan även konstruera parallellogram och romb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: