Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allting uppbyggt av?

Skapad 2016-03-04 11:23 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Kemi

Vad är atomer, molekyler, alkemi, grundämne, kondensering och avdunstning?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ke  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Läsa i kompendiet.

Titta på filmer.

Göra experiment om materials olika egenskaper.

Delta i diskussioner som förs i klassen.

Mål och bedömning

 

När vi är klara med området kommer du att kunna;

berätta vad alkemi, atom, molekyl, avdunstning, kondensering, fast, flytande och gas är för något.

bygga olika molekyler med hjälp av flirtkulor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: