Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Procent och decimaltal vt16

Skapad 2016-03-04 11:37 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 7 Matematik

I detta område kommer vi att arbeta med procent och kopplingen mellan procent, bråk och decimalform.

Innehåll

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området skall du kunna: 

 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • beräkna delen av det hela i procent
 • beräkna delen när procenttalet är känt
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • räkna med mer än 100 %

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning

Du kommer arbeta med detta område både enskilt och i grupp.

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Se samband mellan bråk, decimaltal och procent.
 • Beräkna delen av det hela i procent.
 • Beräkna delen när procenttalet är känt.
 • Beräkna nya värden efter procentuella förändringar. 
 • Räkna med mer än 100%

 

Länkar till information och filmer:

Procent

Andelen, delen och det hela

Räkna med procent

Procentuella förändringar

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Matriser

Ma
Matematik år 7 Procent och decimaltal vt16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Bråk, decimaltal, procent, hundradel, "delen av det hela", procentuella förändringar,
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Du kan ännu inte använda dem.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem bra i situationer du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem bra i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Beräkna delen av det hela i procent. Exempel: 12 av 30 elever.
Du kan ännu inte beräkna delen av det hela i procent.
Du kan göra uträkningar i procent (delen av det hela) på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (delen av det hela) på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (delen av det hela) på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Beräkna delen när procenttalet är känt. Exempel: Hur mycket är 15 % av 200?
Du kan ännu inte beräkna delen när procenttalet är känt.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna delen när procenttalet är känt) på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna delen när procenttalet är känt) på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna delen när procenttalet är känt) på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Beräkna ändringar i procent.
Du kan ännu inte beräkna ändringar i procent.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna ändringar i procent) på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna ändringar i procent) på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna ändringar i procent) på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Mer än 100 %
Du kan ännu inte beräkna mer än 100%
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna mer än 100%) på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna mer än 100%) på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent (beräkna mer än 100%) på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang och kommunikation
Du kan ännu inte förklara hur du tänkt samt förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du tänkt (både muntligt och skriftligt) och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt (både muntligt och skriftligt) och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt (både muntligt och skriftligt) och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: