Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen

Skapad 2016-03-04 12:49 i Fjällbacka Skola Tanum
Pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på fjällbacka skola
Grundskola F Matematik

Denna planering är en sammanfattning av vad vi har och kommer att jobba med under läsåret 15/16.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i vår vardag

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar. kommunicera, reflektera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med RUM- BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv)

Storleksbegrep, rangordning ( Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

 Statestik Diagram och tabeller

Enklare bråk

Talområdet 1-10

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form m.m).

Mätning och längdenheter

Ordningstalen ( första,andra osv)

Talområdet 0-5 ( antal, siffran,dela upp talet, räknesagor)

Enkel addition och subtraktions räkning

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar

Utvärdering

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: