Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan,världsdelar och Sverige VT 2016

Skapad 2016-03-04 13:10 i Bokenäs Skola Uddevalla
Du kommer att få lära dig hur en karta ser ut och är uppbyggd. Världsdelarna samt världshaven. Vi kommer även lära oss om Sveriges, landskapen.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Geografi Bild

Du kommer att få lära dig hur en jordglob/karta ser ut och är uppbyggd. Du kommer att få rita och tolka en enkel karta, lära dig de vanligaste karttecknen och orientera dig efter en karta i närområdet. Du kommer att få lära dig världsdelar, hav och vad några intressanta platser heter och finns. Du kommer att få lära dig våra fyra väderstreck, ekvatorn samt nord och sydpol samt namnen på nordens länder. Vi repeterar också världsdelarnas namn och läge.

Var Sverige ligger och vilka landskap som finns.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få utveckla din förmåga att...
 • kunna rita och tolka en enkel karta
 • kunna tolka karttecken
 • kunna orientera i närmiljön
 • kunna våra fyra väderstreck, höger och vänster, ekvatorn 
 • kunna namn och läge på världsdelarna och våra största hav
 • kunna namn och läge på några platser som betyder något för dig
 • kunna namnge nordens länder 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • rita en enkel karta
 • orientera dig efter en enkel karta 
 • kunna peka ut och namnge de olika värlsdelarna och världshaven
 • kunna de fyra väderstrecken
 • kunna begreppen höger och vänster
 • känna till de vanligaste karttecknen
 • kunna namnge nordens länder
 • aktivt delta på lektionerna och kunna använda de kunskaper du fått undervisning i i temat

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Ge   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Arbetssätt

Vi kommer att

 • rita enkla kartor
 • orientera efter egna och färdiga kartor
 • studera atlas, jordglob och kartor
 • arbeta med Google Earth genom att bla titta på olika värlsdelar, haven och vissa betydelsefulla platser
 • träna på väderstrecken tex genom lekar
 • tillsammans leta och hitta några för dig betydelsefulla platser

Uppgifter

 • Träna på landskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: