Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden (hallonbackens förskola)

Skapad 2016-03-04 13:34 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
tema rymden med 5-6 åringar
Förskola

Rymd tema med hallonbackens 5-6 åringar.

Innehåll

Avsnitt 1

Planering för tema rymden

När vi hade tema energi och pratade om solen började barnen fråga om planeterna och rymden.

Vi började med att fråga barnen vad de ville lära sig om rymden. Utifrån det så jobbar vi vidare.

Vi kommer tillsammans med barnen att söka kunskap om planeterna och rymden genom att använda, internet , filmer och böcker.  Utifrån det får barnen skapa ett solsystem och skriva/berätta vad de kan.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: