Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2016-03-04 13:48 i Maria Parkskolan Helsingborg
Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara att föredra. När du skriver en krönika så ska du vara personlig. En krönika är en text som ofta utgår från personliga erfarenheter och behandlar en aktuell händelse eller fråga. Ofta handlar krönikan om situationer eller händelser som de tilltänkta läsarna har erfarenhet eller kunskap om.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Krönikan är en argumenterande, reflekterande, beskrivande och berättande text. Krönikans syfte är att berätta något aktuellt, att skapa opinion, att påverka läsaren eller att få läsaren att tänka själv. Krönikan skrivs med ett personligt, lättsamt och berättande språk. Krönikan är subjektiv och krönikören skriver utifrån sig själv. Krönikan avslutas gärna med en poäng. En krönika kan handla om nästan vad som helst: politik, sport, film, musik, mode och så vidare.

Innehåll

Syfte

Krönikans syfte är att skapa debatt och förändring genom att ifrågasätta aktuella situationer i samhället. Författaren vill föra fram sin åsikt och få andra att se på ett aktuellt ämne på ett nytt sätt.

En krönika är en text där författaren skriver om sin personliga åsikt om ett aktuellt ämne. För att förmedla denna åsikt så berättar författaren om en personlig upplevelse och kopplar sedan dessa tankar till ett allmänt aktuellt ämne.

En krönika är en berättande, argumenterande och beskrivande text.

  • Krönikan är en berättande text eftersom författaren berättar om en händelse eller en situation som han/hon har reagerat på.

 

  • Krönikan är en argumenterande text eftersom författaren förmedlar sina åsikter genom att förklara och argumentera för varför och hur han/hon har reagerat på händelsen eller situationen.

 

  • Krönikan är en beskrivande text eftersom författaren utgår ifrån en personlig upplevelse och beskriver sedan sambandet mellan denna erfarenhet och ett allmänt aktuellt ämne.

Uppgifter

  • Skriftlig uppgift

Matriser

SvA
Krönika

Krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivna texter. Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter. Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar [....]
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar [...]
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar [...]
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: