Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Tid år 4 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-03-04 13:55 i Knappekullaskolan Lerum
Tid
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Konkreta mål

- Du kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
- Du kan läsa och skriva datum.
- Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
- Du kan räkna begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag.
- Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
- Du kan läsa av en tidtabell.

Bedömningsform

Du kommer visa att du kan genom att:
- delta i resonemang i helklass.
- resonera och arbeta tillsammans i smågrupper.
- svara på frågor genom skriftligt eller muntligt prov.

Arbetssätt

- Du kommer att få genomgång av olika moment.
- Du kommer att få möjlighet att delta i diskussioner och höra andras tankar kring olika lösningar på problem.-
- Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans i matematikboken.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: