Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och nätetik

Skapad 2016-03-04 14:00 i Frösakullskolan Halmstad
Under våren fördjupar vi oss inom programmering. Vi pratar även mycket om nätetik.
Grundskola 3 – 5 Matematik Teknik Svenska Samhällskunskap

Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av koder. När vi startar mikron, datorn, telefonen med mera tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. Eleverna kommer under vårterminen få en förståelse för hur programmering används och påverkar våra liv.

Vi har arbetat med medie- och informationskunnighet.

Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Genom att öka barns och ungas medie- och informationskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg för att kunna göra sina röster hörda, kritiskt värdera information och självständigt hantera situationer som kan uppstå på nätet.

 

 

Innehåll

Syfte och mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Undervisning

Vi kommer att

 • programmera oss själva
 • prova att programmera med kodable, bee-bot och scratch
 • träna på att följa instruktioner muntligt och via webb

När det gäller nätetiken kommer vi att göra flertal uppgifter och värderingsövningar tillsammans i halvklass. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor och låter alla få möjlighet att komma till tals.

Vi kommer diskutera frågor rörande

 • elevernas egen nätvardag
 • elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från barnkonventionen
 • frågor med fokus på etik i förhållande till nätet
 • frågor om internetsäkerhet

 

 

Bedömning

Vi bedömer din delaktighet i att följa instruktioner och delta i diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: