Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap

Skapad 2016-03-04 16:08 i Grycksboskolan Falun
Översiktlig religionshistoria och specifikt om Kristendomen.
Grundskola 4 Religionskunskap

Religionshistorisk översikt som kommer landa i en fördjupning om Kristendomen. 

Vi kommer lära oss:

 • Om de fem världsreligionernas ursprung geografiskt och historiskt.
 • Om hur de abrahamitiska religionernas uppkomst.
 • Berättelser från Gamla Testamentet.
 • Berättelser från Nya Testamentet.
 • Om hur Judendomen förgrenades och Kristendomen blev till.
 • Om olika kristna ritualer och högtider.
 • Om kristendomens påverkan på Sverige historiskt och idag.

 

För att du ska få lära dig om detta kommer du/vi:

 • Läsa texter
 • Se på filmer
 • Skapa en egen tidslinje
 • Göra studiebesök
 • Få ta del av teateruppsättning

 

För att kunna visa vad du kan kommer du avslutningsvis:

 • Göra en skriftlig "kunskapskoll" enskilt.
 • Spela in ett podcastavsnitt muntligt tillsammans.

Innehåll

Detta ska vi lära oss

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap - De Abrahamitiska religonerna

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklade kunskaper för årskursen
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
1
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: