Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster år6

Skapad 2016-03-04 21:16 i Elinebergsskolan Helsingborg
Algebra kan mycket förenklat uttryckas som räkneoperationer med bokstäver. Med hjälp av algebra kan man skriva formler - uttryck som underlättar när man räknar inom tex geometrin.
Grundskola 6 Matematik

Vad betyder algebra? Vad är ekvationer?

Algebra handlar om grundläggande räkneregler som i vilken ordning de olika räknesätten ska användas och vi tar upp hur vi kan använda bokstäver, ofta X, i stället för siffror när vi räknar. Exempel 2X + X +7 = 10, Det betyder två gånger något plus samma något plus 7 = 10.

Innehåll

Vad du ska kunna när vi har arbetat klart med området.

Du ska kunna:

- Lösa enkla ekvationer och förenkla uttryck

- skriva enkla uttryck för mönster eller hur man räknar ut area eller omkrets för en geometrisk figur

- prioriteringsreglerna

Hur du ska träna på detta

På lektionerna i skolan kommer vi att tillsammans arbeta med:

- att lösa enkla ekvationer och vilka metoder som man använder

- att förenkla uttryck

- att hitta mönster och hur man kan visa mönstret matematiskt i ett uttryck

- hur prioriteringsreglen fungerar

Vad du behöver göra:

- lyssna och delta aktivt på lektionerna

- på lektionerna och kanske hemma behöver du träna på att lösa ytterligare uppgifter för att befästa det nya som du har lärt dig.

- titta på de filmer som ligger som länkar i Google Classroom.

Vi kommer att använda Matematikboken Gamma sid. 153 - 198, samt mycket extra material.

Extra materielet kommer du att få på lektionerna, men det kommer också att läggas ut i vårt Google Classroom

Hur kommer detta att bedömas

På lektionerna kommer jag att bedöma hur du  

 • deltar i matematiska diskussioner. Vi kommer att använda oss av EPA-metoden, E - enskilt, P - par, A - alla.
 • använder dig av lämpliga matematiska metoder under diagnoser och prov
 • kan formulera och lösa matematiska problemuppgifter
 • kan använda dig av matematiska begrepp
 • kan analysera samband mellan matematiska begrepp 

Du kommer att få göra ett skriftligt prov men det är bara en del av bedömningen. 

Vad står i kunskapskraven

Detta är ett område där du får chansen att arbeta mot alla kunskapskraven. Jag har här valt att visa kunskapkraven för A.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Vad står i det centrala innehållet?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Matriser

Ma
Algebra

Algebra

 • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Är inte alls säker på området.
är säker på det mest grundläggande
Är för det mesta säker på området
Är helt säker på området
Algebraiska uttryck
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Förstår ej vad algebraiska uttryck står för.
Förstår vad algebraiska uttryck står för och kan ge exempel hur det kan visa på något från vardagen. Till exempel 5 mer än a = 5 + a y delat med 4 = y / 4
Kan räkna uppgifter innehållande algebraiska uttryck och kan ge exempel hur det kan visa på något från vardagen. Till exempel Fredriks ålder är x och Katarina är 4 år äldre. Hur gammal är Katarina när Fredrik är 10, 14, 60?
Räknar och förstår algebraiska uttryck. Till exempel Antalet djur i en hage varierar från dag till dag. Det finns m st får och n st hönor. Teckna ett uttryck för hur många ben djuren har tillsammans.
Ekvationer
 • Ma  4-6
Kan ej räkna enkla ekvationer.
Kan räkna enkla ekvationer. Till exempel X + 7 = 12, 5X = 25
Kan räkna ekvationer. Till exempel 2X + 6 = 24
Kan räkna ekvationer. Kan räkna problemlösningsuppgifter med ekvationer. Till exempel: En rektangel är dubbelt så lång som den är bred a) Rita en bild b) Skriv ett uttryck för omkretsen c) Skriv en ekvation där du räknar ut bredden när omkretsen är 36
Beskriva geometriska figurer och mönster med uttryck
 • Ma  4-6
Kan ej enkla uttryck för geometriska mönster och figurer.
Kunna enkla uttryck för geometriska mönster och figurer. Till exempel: Skriv ett uttryck för en kvadrats omkrets om sidorna heter x.
Själv kunna börja skriva uttryck för geometriska mönster och figurer. Till exempel börja undersöka hur ett mönster är uppbyggt och hitta mönstret, men inte kunna skriva ett uttryck.
Själv kunna skriva uttryck för geometriska mönster och figurer. Till exempel skriva ett uttryck för ett mönster genom att undersöka hur det är uppbyggt.
Förenkla uttryck
 • Ma  4-6
Kan ej förenkla.
Kunna förenkla uttryck. Till exempel 2x + 2x = 4x
Kunna förenkla uttryck. Till exempel 2x + 6 + 3x - 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: