Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världen och barnen

Skapad 2016-03-04 23:40 i Älvängenskolan Ale
Världen som karta och barnkonventionen
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med världen och världsdelar.

Vi kommer att prata om barnens rättigheter/barnkonventionen.

Utgångsfrågan: Hur ser världen ut?

 

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna några världsdelar samt ha grundläggande förståelse för världskartans utseende.
Du ska kunna vilken världsdel du bor i och kunna peka ut Sverige på kartan.

Du ska känna till skolans regler och veta varför de behövs.
Du ska kunna berätta något om barns rättigheter.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Vi arbetar med jordgloben och världskartan.
Vi pratar om rumsliga begrepp och väderstreck med hjälp av världskartan.
Vi diskuterar väder och klimat i olika delar av världen och föutsättningarna för de människor som bor där.

Vi pratar om mänskliga rättigheter och om barnkonventionen.

Vi deltar i skolans välgörenhetsarbete för barnhemmet Vida Nueva i Bolivia.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Redovisning

Du kan några världsdelar.
Du vet vilken världsdel du bor i och kan peka ut ungefär var  Sverige ligger på världskartan eller jordgloben.

Du känner till skolans regler och du vet varför de behövs.
Du kan berätta något om barns rättigheter.

Du ska kunna skriva och/eller berätta några enkla fakta om hur världen ser ut.  

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: