Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2016-03-05 07:43 i Marnässkolan Ludvika
Temaarbete om olika samhällsfunktioner och yrken i ett samhälle.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vad vill du arbeta med när du blir stor? Vilka olika samhällsfunktioner är viktiga i dagens samhälle? Vad är det som gör att man väljer att bo i en viss stad eller stadsdel? Hur mycket kostar egentligen 1 liter mjölk?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig:

 • några viktiga samhällsfunktioner.
 • vilka yrken som finns i närområdet.
 • hur naturen i ditt närområde ser ut.
 • vad som menas med hållbar utveckling.
 • att söka information om samhället.
 • några olika betalningsformer

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig genom att:

 • vara med och göra en gemensam tankekarta om olika viktiga samhällsfunktioner och yrken.
 • delta aktivt i gemensamma diskussioner kring hur samhällen fungerar och vilka yrken som finns.
 • se på olika sorters filmer bl.a. från Liber Espresso
 • arbeta med vår faktabok i SO.
 • ta reda på vad några vanliga varor kostar.
 • göra en enklare intervjuer och observationer.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • delta i gemensamma diskussioner i detta arbetsområde.
 • delta i diskussioner kring olika viktiga samhällsfunktioner.
 • berätta om olika yrken och dess funktioner. 
 • berätta om hållbar utveckling.
 • berätta om olika betalningsformer och vad vanliga tjänster kostar.
 • göra intervjuer och observationer och sammanställa resultat.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta aktivt i  de olika arbetsmomenten i detta arbetsområdet
 • göra muntligt eller skriftligt test

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser

SO
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Du har nått målen
På god väg att nå målen
På väg att nå målen
Samhällsfunktioner och yrken
 • SO   3
Du kan berätta om olika samhällsfunktioner som är viktiga i ett samhälle. Du kan också berätta och beskriva olika yrken.
Du kan berätta om någon samhällsfunktion och om något yrke på egen hand
Du kan med hjälp av frågor från pedagog berätta om någon samhällsfunktion och något yrke.
Naturen och miljön runt om kring oss
 • SO   3
Du kan berätta hur naturen och miljön i närområdet påverkar var människor väljer att bo eller arbeta
Du kan berätta något om naturen eller miljön i närområdet kan påverka var människor väljer att bo eller arbeta.
Med hjälp av frågor från pedagog kan du säga något om hur naturen eller miljön i närområdet kan påverka var människor bor eller arbetar.
Hållbar utveckling
 • SO   3
Du kan berätta om handlingar man kan göra i vardagen och hur dessa påverkar miljön, du kan också ge förslag på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan berätta något om saker man kan göra i vardagen som påverkar miljön
Med hjälp av frågor från pedagog kan du berätta något vi människor kan göra som påverkar miljön.
Betalningsformer
 • SO   3
Du kan beskriva några betalningsformer,vad några vanliga varor kostar och vad några vanliga tjänster kan kosta
Du kan beskriva några betalningsformer och vad några vanliga varor kostar.
Med hjälp av frågor från pedagog kan du beskriva något betalningsform och vad en vanlig vara kostar.
Söka information
 • SO   3
Du kan söka information, göra observationer, göra enklare intervjuer och sammanställa ditt resutlat
Med hjälp av pedagog kan du göra enkla observationer och sammanställa ditt resultat
Med hjälp av pedagog kan du göra enkla observationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: